Werkwijze 2020-01-22T15:15:01+00:00
Mens en Organisatie

Al snel werd de kern geraakt
ik kon er niet meer omheen
ik ‘wist’ dat ik aan de bak moest

Dit was best heftig!

Nu ben ik opgelucht
mijn gedachtes zijn opgeruimd
ik ervaar veel meer voldoening

Dank voor je integere begeleiding!

Gun jezelf meer voldoening in je werk én in je leven

Ik help je om je innerlijke drive af te stemmen op jouw omgeving waardoor jij op jouw wijze invulling kunt geven aan jouw werk én jouw dagelijkse leven.
Dit leidt ertoe dat je weet waar je kracht zit en wat de impact is als je deze inzet. Vanuit vertrouwen kom je steeds dichter bij wat voor jou écht belangrijk is.
Jouw focus is helder.
Dit versterkt de interactie met jouw omgeving, dit versterkt de interactie binnen je team.
Je ervaart meer voldoening in je werk én in je dagelijkse leven! LEEF je LEVEN!

Methodieken

Systemische coaching (zowel 1 op 1 begeleiding als opstellingen met representanten)
Wandelcoaching
Het enneagram
Werken met kinderfoto’s
Voice Dialoog
Intuïtie oefeningen
De elementen vierhoek (vuur, lucht, water, aarde)

Voorwaarden
Deelname aan coaching geschiedt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Door met coaching te beginnen verklaar je dat je akkoord bent met dit uitgangspunt.

Vergoeding

Vergoeding middels belastingaftrek voor particulieren
Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van € 250,- volledig fiscaal aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren op je werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel binnen jouw huidige werkgever als daarbuiten. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de exacte voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Vergoeding via werkgever
In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding (coaching) voor hun werknemers te vergoeden. Loopbaancoaching voorziet in ontwikkeling en groei van medewerkers. Veel bedrijven investeren in die ontwikkeling van hun medewerkers door het beschikbare opleidingsbudget hiervoor aan te wenden. Deze opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.