Familieopstellingen 2019-12-04T15:02:37+00:00
Wandelcoaching

Systemisch werk

Familieopstellingen

Een opstelling is een methode ontwikkeld in Duitsland door Bert Hellinger. Deze methode kan worden ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen. Systemisch werk is de onderliggende filosofie. Het is een vorm van systeemdenken. Dit houdt in dat wat nu waargenomen wordt als waar wordt beschouwd in het hier en nu, zonder oordeel of mening.

Een opstelling heeft als doel dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- of organisatiesysteem waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Als je een vraag inbrengt stel je samen met mij vast welke personen, of elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Dan kies je mensen, de zogenaamde representanten, uit de aanwezige deelnemers (jouw familieleden hoeven dus niet aanwezig te zijn!) om bv. je vader, je moeder, jouzelf etc. te vertegenwoordigen. Je stelt hen op in relatie tot elkaar, aan de hand van jouw innerlijk beeld. Dit geeft een beeld van de verhoudingen en de onderliggende patronen in het systeem. Als begeleider verken ik, in voortdurend overleg en afstemming met jou, waar oplossingsruimte is en waar mogelijkheden zijn. Dit kan zowel een verhelderend als een intens proces zijn!

Hoe en wat er precies gebeurt in een opstelling is moeilijk uit te leggen. Het gaat vooral om de ervaring en dat wat er in jouw systeem gebeurt. Opstellingen gaan niet over het hoofd en praten over, maar om doen en ervaren met het hart. Een opstelling geeft diep inzicht en de beelden werken vaak langere tijd door.

Wil je inzicht in jouw familiesysteem of wil je ervaren wat een familieopstelling is? Dit kan door een vraag in te brengen of door je als representant aan te melden voor een van mijn workshops. Aanmelding kan via mijn contactformulier.

Data workshop familieopstellingen:
Dinsdag 8 oktober 2019
Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 17 januari 2020
De workshops starten om 13.30 uur en eindigen uiterlijk om 17.30 uur.

Tarieven:
€ 95,00 als je een vraag inbrengt
€ 20,00 bij deelname als representant

Heb je vragen? Neem telefonisch contact met mij op of laat het mij weten middels een mail of het contactformulier.